Hükümet Çeşmesi Rekonstrüksiyonu

Meydan Çeşmesi
1930 yılına ait fotoğraflarda tespit edilen hükümet binasının bahçesindeki tarihi çeşme Ankara 1 numaralı kültür varlıklarını koruma kurulunun 04.12.2014 tarih ve 1973 nolu karalı ile marmara mermeri kullanılarak yeniden yapıldı.
YER: Bolu Valiliği Yanı / BOLU
YIL: 2015