Somuncu Baba Cami

Caminin 2 adet mihrap ve avlu mihrabı taş işlemeleri yapıldı. Antalya limra taşı kullanıldı.
Caminin Genel Özellikleri;

Kuzey Afrika’dan ahşap, Mardin ve Antalya’dan taş, Bursa’dan kereste, Kemalpaşa’dan mermer getirilerek inşa edilmiştir.

Halılar mescidi aksanın ortasında bulunan Kubbet-üs-Sahra’nın  içindekiler ile birebir aynıdır.

Caminin 40 penceresi bulunmaktadır.  Alt pencereler Osmanlı medeniyetini, üst pencereler ise Selçuklu medeniyetini sembolize etmektedir.

Tavanında 8 köşeli yıldır bulunmaktadır. 8 köşeli yıldız Selçuklu devletinin işaretidir.

Her yerden bir özellik getirilmesi buranın da İslam ümmetinin Süleymaniyesi gibi bir yer olduğunu göstermektedir.

YER: Darende / MALATYA
YIL: 2009
İŞVEREN: Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı